Kort om BCS

Virksomheden
BCS er en personligt ejet virksomhed.
Vi startede i 1994 med at servicere og supporte mindre og mellemstore virksomheder.
Vi har opbygget en ekspertise i totalløsninger indenfor pc’ere i netværk – og den efterfølgende drift.
Vi har 21 års erfaring og har hjulpet over 130 virksomheder godt i gang.

Organisation
Vi ligger i Roskilde og der er pt. 2 fuldtidsansatte og 1 deltidsansat.
Staben består primært af teknikere.

Vision
For BCS er nærheden til kunderne meget vigtig. Udtrykt kort:
“I samarbejde med kunder og medarbejdere at give kunden oplevelsen af at have fået en loyal engageret ansat snarere end en ren leverandør.”

Viden
Vi uddanner os løbende, så vi vedligeholder og udbygger den nødvendige basisviden om vore kunders opgaver, samtidig med vi styrker den overordnede uddannelse i virksomheden, ved at kvalificere vores medarbejdere på højere niveauer.

Generel viden i:
Microsoft produkter
HP produkter
Zyxel produkter
Netværksprodukter

HP
Vi har personale der er uddannet HP Certified Server Engineer og er HP Lokal Partner

Kompetencer
Nogle af vore stærkeste sider er:
Vi har indgående kendskab til problemstillingerne omkring sikkerhed, service og support på pc’ere, servere og alle perifere enheder.
Vi har et bredt samarbejde med kollegaer indenfor branchen om såvel hardware som software og via disse kontakter, kan vi i det daglige tilbyde at fungere som totalleverandører hos vores kunder.
Vi kan fungere som rådgivere og sparringspartnere i forbindelse med valg af løsning(er).
Vi har ikke specialiseret os i en bestemt branche, men i bestemte løsninger.

Ydelser:
· Service
· Sikkerhed
· Generel rådgivning.
· Løser problemer når I har tid (dag/aften/weekend).
· Nærhed.
· Abonnementsordning / timebetaling.
· Konsulentassistance ved køb m.m. hos andre leverandører.

Samarbejdsform
Fra “A” til “Z” er en lidt forslidt frase, men dækker faktisk godt over vore ydelser.
Vi tilbyder kvalificeret assistance fra de første overvejelser om at binde pc’er sammen til det endelige resultat.
Oftest starter vi med et møde, hvor vi rådgiver om mulighederne. Dette resulterer i en handlingsplan, som beskriver den pågældende virksomheds strategi omkring EDB løsningen.
Herefter installerer vi i overensstemmelse med den planlagte strategi og under hensyntagen til de krav, som der er til brugervenlighed, hurtighed og fleksibilitet.
Uanset leverancens art tilbyder vi en aftale om enten levering af hele løsningen eller blot dele deraf. Dette gælder både ved levering, men også efter installation, når det skal køre i drift.